| 00:24 Uhr

Karikatur
Bei mir hängt der Horst dran.

Baron Seehofer. ⇥Karikatur: Erl